Et korbildeEnda et korbilde

Velkommen til HUM-Koret i Oslo

HumKor-aktuelt: Korøvelse på Mela-huset tirsdag 20, kl.19:00

Ser du etter et kor?

Selv om vi er så heldige å ha mange og gode stemmer er det åpent for å ta inn flere, spesielt i stemmegruppene: sopran,alter. Vil du synge i salmefri sone? Kontakt oss på: syng@hum.no

HumKoret

  • HumKoret er et blandakor med plass for nye sangere i alle stemmegrupper.
  • Vi synger årlig for tusenvis av mennesker på humanistiske Navnefester og Konfirmasjoner i Oslo Rådhus (6 helger i året.)
  • Vi er et sosialt kor, men ikke uten musikalske ambisjoner.
  • Koret synger jazz, viser, pop, klassisk og folkemusikk mm. men er garantert salmefri sone.
  • Det hender vi synger konkurranse, men mest har vi egne konserter ofte med profesjonelle musikere og artister.
  • Vi får arrangert og skrevet tekster spesielt for oss.
  • Vi har ryddig økonomi (uten loppemarkeder eller kakelotterier.)
  • HumKoret er tilsluttet Human-Etisk Forbund, og vi har rom for et mangfold av mennesker

Datoer i 2020

Oktober
31.Alle.Konfirmasjoner.3.seremonier:10,12.45 &15.30.
November
1Alle.Konfirmasjoner. Søndag.seremonier:11&14.00.
7.Mulig HK-synging, 7 mini-seremonier for HumTett?
21-22.Gruppe2.Navnefester.Lørdag 3.seremonier.11, 13&15.00. Søndag 2/3.seremonier.11 &13.00.(Hvis påmld. øker;en tredje seremoni kl.15.00.)
Desember
8.Siste øvelse før jul.
15.KorJulebord.
22Solsnu-sang?
Logg inn