Et korbildeEnda et korbilde

Velkommen til HUM-Koret i Oslo

HumKor-aktuelt: Sopran og Alt-øvelse tirsdag 2 mars. Alter pålogg fra kl. 18:50, øvelse 19-20:00. Sopraner, pålogg fra kl. 20:05, øvelse 20:15-21:15.

Ser du etter et kor?

Selv om vi er så heldige å ha mange og gode stemmer er det åpent for å ta inn flere, spesielt i stemmegruppene: sopran,alter. Vil du synge i salmefri sone? Kontakt oss på: syng@hum.no

HumKoret

  • HumKoret er et blandakor med plass for nye sangere i alle stemmegrupper.
  • Vi synger årlig for tusenvis av mennesker på humanistiske Navnefester og Konfirmasjoner i Oslo Rådhus (6 helger i året.)
  • Vi er et sosialt kor, men ikke uten musikalske ambisjoner.
  • Koret synger jazz, viser, pop, klassisk og folkemusikk mm. men er garantert salmefri sone.
  • Det hender vi synger konkurranse, men mest har vi egne konserter ofte med profesjonelle musikere og artister.
  • Vi får arrangert og skrevet tekster spesielt for oss.
  • Vi har ryddig økonomi (uten loppemarkeder eller kakelotterier.)
  • HumKoret er tilsluttet Human-Etisk Forbund, og vi har rom for et mangfold av mennesker

Datoer i 2021

Mars:
2Øvelse for for Sopran og Alt.
23Årlig medlemsmøte.
27/28Navnefester. Utsettes!
30Korkontingent forf.
April
Mai
Konfirmasjoner
Juni
Sommerfest
Juli
Korøl hver tirsdag
August
27-29Korseminar
September
30Korkontingent forf.
Oktober
Navnefester
November
Navnefester
Desember
KorJulebord
Solsnu-sang

Logg inn