Et korbildeEnda et korbilde

Velkommen til HUM-Koret i Oslo

HumKor-aktuelt: Vel møtt til oppstart i august: tirsdag 18.

Ser du etter et kor?

Selv om vi er så heldige å ha mange og gode stemmer er det åpent for å ta inn flere, spesielt i stemmegruppene: sopran,alter. Vil du synge i salmefri sone? Kontakt oss på: syng@hum.no

HumKoret

  • HumKoret er et blandakor med plass for nye sangere i alle stemmegrupper.
  • Vi synger årlig for tusenvis av mennesker på humanistiske Navnefester og Konfirmasjoner i Oslo Rådhus (6 helger i året.)
  • Vi er et sosialt kor, men ikke uten musikalske ambisjoner.
  • Koret synger jazz, viser, pop, klassisk og folkemusikk mm. men er garantert salmefri sone.
  • Det hender vi synger konkurranse, men mest har vi egne konserter ofte med profesjonelle musikere og artister.
  • Vi får arrangert og skrevet tekster spesielt for oss.
  • Vi har ryddig økonomi (uten loppemarkeder eller kakelotterier.)
  • HumKoret er tilsluttet Human-Etisk Forbund, og vi har rom for et mangfold av mennesker

Datoer i 2020

Juli
Hver tirsdag: Korpils for oss med korabstinenser.
August
18.Oppstart.
28-30Korseminar i Oslo.
September
11-13HefKorsamling, Trondheim. UTSATT!
30.Korkontingent forf.
Oktober
10-11.Navnefester.
17-18.Konfirmasjoner.
31.Konfirmasjoner
November
1.Konfirmasjoner.
7-8.Reserve-Konfirmasjonshelg.
21-22.Navnefester.
Desember
8.Siste øvelse før jul.
15.KorJulebord.
22Solsnu-sang?
Logg inn