Login

Dirigent

Per Arne Olsen - portrett til Theodorakis-program

Per Arne Olsen (f. 1953) har vært fast dirigent for koret siden starten i 1989 med unntak av ett års permisjon. Han har 30 års erfaring som korsanger i en rekke kor under ledelse av bl.a. Knut Nystedt, Carl Høgseth og Terje Kvam og har selv dirigert diverse kor i en periode på over 25 år.

Hans musikalske utdanning omfatter:

  • Hovedfag i musikk fra Institutt for musikkvitenskap: Universitetet i Oslo
  • Tre års musikkpedagogiske studier med fløyte som hovedinstrument: Norges Musikkhøgskole
  • Musikk og mediefag: New York University
  • Korledelse med diverse emneområder i kor og orkesterdireksjon: Norges Musikkhøgskole og Institutt for Musikkvitenskap

Siden 1983 har han vært ansatt ved Høgskolen i Oslo som høgskolelektor i musikk med ansvar for musikkundervisning både ved Barnevernpedagog- og Førskolelærerutdanningen. I perioden 1981 - 1986 hadde han også ansvaret for musikkundervisningen ved Ergoterapihøgskolen i Oslo.

 
2017.
Desember.
19. KorJulebord. Ingeniørenes Hus,
kl. 18.30 - ?
2018.
Januar:
Februar:
24&25. Navnefester.
Mars:
April:
14&15. OBS, OBS! Navnefester I GAMLE LOGEN.
Mai:
5&6. Konfirmasjoner.
26&27. Konfirmasjoner.
Juni:
Juli:
August:
31/8-2/9. Korseminar.
September:
14-16. HefKor-treff, Oslo.
Oktober:
13&14: Navnefester.
November:
24&25. Navnefester.
Desember: