Et korbildeEnda et korbilde

Velkommen til HUM-Koret i Oslo

Ser du etter et kor?

Selv om vi er så heldige å ha mange og gode stemmer er det åpent for å ta inn flere.

HUMkoret

  • er et blandakor med plass for nye sangere i alle stemmegrupper
  • synger jazz, madrigaler, klassisk, folkemusikk, viser, pop etc, men er garantert salmefri sone
  • holder egne konserter, ofte sammen med profesjonelle artister (i fjor jazz, i år norske sanger)
  • er et rimelig sosialt kor, men ikke uten musikalske ambisjoner
  • har ryddig økonomi (uten loppemarkeder eller kakelotteri)
  • synger årlig for tusenvis av mennesker på humanistiske konfirmasjoner og navnefester i Oslo Rådhus (helgeoppdrag)
  • er tilsluttet Human-Etisk Forbund, men har rom for et mangfold av mennesker

Datoer i 2018

Mai
5-6.Konfirmasjoner
26-27.Konfirmasjoner
Juni
12.Siste ordinære korøvelse før ferien.
14.Mannskoroppdrag.
21.Sommerfest hos Atle på Brønnøya.
Juli
Tirsdagstreff for de som har korabstinenser.
August
14.Oppstart etter ferien.
September
1-2.KorSeminar, Tyrifjord Hotell.
14-16.HefKor-treff, Oslo.
30.Korkontingent forf.
Oktober
13-14.Navnefester.
28.Korkonsert Cosmopolite.
November
24-25.Navnefester.
Desember
Logg inn