Login

Relevante lenker
 
2017.
August:
25-27. Korseminar/Gurvika.
September.
30. Forfall korkontingent.
kontonr. 7877 08 81985.
Oktober.
7 og 8. HN.
 November.
25 og 26. HN.
Desember.
19. KorJulebord.
2018.
Januar:
Februar:
24&25. Navnefester.
Mars:
April:
14&15. OBS, OBS! Navnefester I GAMLE LOGEN.
Mai:
Juni:
Juli:
August:
24-26. Korseminar.
September:
Oktober:
13&14: Navnefester.
November:
24&25. Navnefester.
Desember: